Effata!

Higit pa sa mga himala ang ginawa ni Hesus sa aming mga buhay.

Sa pamamagitan ng Kanyang mga aral, ipinakilala Niya sa amin ang aming katuturan bilang tao — bilang mga tagapagdaloy ng pag-ibig, kapangyarihan, at pag-asang nagmumula sa Diyos. At ito ang nilalaman ng blog na ito.

Higit pa ito sa mga sociopastoral commentaries na isinulat ng dalawang layko. Ito ay ang aming pananaw sa buhay at pagsasabuhay ng aming relihiyon, ang Katolisismo; bukod pa sa nagsisilbi itong talaarawan o diary ng aming paggampan bilang mga layko o sekular na tagasunod o bahagi ng Simbahan:

The essential characteristic of the lay faithful who work in the Lord’s vineyard (cf. Mt 20:1-16) is the secular nature of their Christian discipleship, which is carried out precisely in the world. “It belongs to the laity to seek the kingdom of God by engaging in temporal affairs and directing them according to God’s will”[1139]. By Baptism, the laity are incorporated into Christ and are made participants in his life and mission according to their specific identity. “The term ‘laity’ is here understood to mean all the faithful except those in Holy Orders and those who belong to a religious state approved by the Church. That is, the faithful who, by Baptism are incorporated into Christ, are placed in the People of God and in their own way share the priestly, prophetic and kingly office of Christ, and to the best of their ability carry on the mission of the whole Christian people in the Church and in the world”[1140]. (Cf. The Compendium of the Social Doctrines of the Church, Ch. 12, Part II).

Bilang mga layko, tungkulin ng bawat isa ang ipalaganap ang aral ni Kristo sa pamamagitan ng pakikisangkot sa mga bagay na temporal — ekonomiya, pulitika at kultura — bilang instrumento ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo.

Umaasa kami, na kahit paano, may matutunan kayo sa amin at kami rin naman ay matutunan sa inyo sa isyu ng pananampalataya at panlipunang pakikisangkot.

Sabay-sabay nawa tayong mabuksan ang pandinig at makalag ang ating dila upang maisigaw natin, hindi lamang ang kaluwalhatian ng Diyos, kundi maihantad ang kabulukan ng lipunan at mahadlangan ang panlilinlang ni Satanas, ang matandang Ahas, sa mga tao gamit ang kanyang mga kampon (Apocalipsis 12: 9; Efeso 5: 13, ANG BIBLIA)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: