Mga Sisidlang Walang Laman (Naghihintay na Iyong punan)

Punan mo kami, o Diyos
Sapagkat kami ay kulang.
Sa salang di natatapos
Lagi at laging may puwang.

Punan mo kami, o Yahweh
nang wagas mong pagmamahal;
Dahil sa Iyong pagtangi
Doon kami mabubuhay.

Opo, mga bangkay kami
Mga buto sa bukirin
Mga patay na lugami
Dahil nga sa sala namin.

Kami po ay kahabagan,
O Diyos na Manlilikha
Sa aming kasiphayuan
Tumugon Ka po tuwina.

Huwag nga po Ninyong takpan
Ang Inyo nga pong Pandinig
Sa aming pananambitan
Inyo sanang maulinig!

Sapagkat tulad ng ubas
Wala kaming mga saysay
Kung sa Sanga kami’y baklas
Tunay nga na mamamatay.

Kami ay mga sisidlan
JAH, sa Iyo’y Naghihintay,
Basyo kami na lalagyan
Halina, kami’y punuan!

Punan mo kami, o Diyos
Sapagkat kami ay kulang.
Sa salang di natatapos
Lagi at laging may puwang.

Punan mo kami, o Yahweh
nang wagas mong pagmamahal;
Dahil sa Iyong pagtangi
Doon kami mabubuhay.

Opo, mga bangkay kami
Mga buto sa bukirin
Mga patay na lugami
Dahil nga sa sala namin.

Kami po ay kahabagan,
O Diyos na Manlilikha
Sa aming kasiphayuan
Tumugon Ka po tuwina.

Huwag nga po Ninyong takpan
Ang Inyo nga pong Pandinig
Sa aming pananambitan
Inyo sanang maulinig!

Sapagkat tulad ng ubas
Wala kaming mga saysay
Kung sa Sanga kami’y baklas
Tunay nga na mamamatay.

Kami ay mga sisidlan
JAH, sa Iyo’y Naghihintay,
Basyo kami na lalagyan
Halina, kami’y punuan!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: